IEDU.SK

Táto stránka obsahuje informácie rezortu školstva užitočné pre školy, žiakov, študentov, učiteľov resp. iných používateľov, ktorí sú zapojení v realizovaných projektoch.
obrazok callcentra

Projekty podporované Callcentrom rezortu školstva • Formulár COVID - školský semafor [zobraziť]
  – pomoc s vypĺňaním formuláru, pomoc s prihlasovaním
 • VIKI [zobraziť] Centrálna vzdelávacia platforma obsahujúca tisícky digitálnych vzdelávacích materiálov z matematiky, prírodovedných predmetov, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, anglického jazyka a množstva odborných predmetov. Prostredníctvom vzdelávacej platformy sú sprístupňované aj modelové hodiny EduTV.
  Na miesto portálov Planéta vedomostí, predmety.iedu.sk, vychovy.iedu.sk použite vzdelávaciu platformu VIKI, na ktorej sa vzdelávací obsah tiež nachádza ako aj s novou funkcionalitou.
  - navigácia a poskytovanie informácii o vzdelávacej platforme, reset hesla, vytváranie účtov, eskalovanie nahlásených chýb na vzdelávacej platforme.
 • Angličtina - projekty MPC - EnglishONE & EnglishGO [zobraziť]
  – vytváranie účtov, reset hesla, navigácia na portáli, poskytovanie informácii o projekte, eskalovanie nahlásených chýb na portáli
 • RSOV [zobraziť]
  – registrácia používateľov, navigácia na portáli, správa administrátorských a užívateľských účtov
 • RIS (Rezortný informačný systém) [zobraziť]
  – pomoc pri odosielaní dát do CR na mesačnej periodicite, hlásenie chýb systému, technická podpora zberov dát
 • Edičný portál [zobraziť]
  – pomoc s prihlasovaním a vypĺňaním objednávok
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – ( www.digiskola.sk [zobraziť] )
  – pomoc pri registrácii škôl do projektu, kontaktovanie škôl ohľadom opráv prihlášok a pod.
 • RIAM [zobraziť]
  – navigácia na webe, vytváranie tokenov aj účtov, pomoc a podpora a poradenstvo užívateľom s riešením problémov s účtami, administrátorská podpora pri obnove hesiel, resety hesiel, odblokovanie účtov
 • ESET - antivírová ochrana PC pre školy (ESET Endpoint Antivirus/Security) [zobraziť]
  – ESMC (bývalá ERA)
  – MSP portál na správu aktivovaných endpointov: msp.eset.com
  – Link na stiahnutie endpointov: Produkty na stiahnutie EES má v porovnaní s EEA navyše personálny firewall a podporu MS NAP.
 • DUD [zobraziť]
  – obsah už nie je aktualizovaný

Callcentrum

Centrum podpory používateľov rezortu školstva, Helpdesk, Service Desk

Operátori Call centra poskytujú služby zákazníckej podpory žiakom, študentom, učiteľom, rodičom a pracovníkom rezortu školstva. Komunikujú so zákazníkmi na diaľku (telefonicky, mailom) za účelom poskytovania informácií a riešenia problémov.

Callcentrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.