www.iedu.sk

Logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špoortu SR

Táto stránka obsahuje informácie rezortu školstva užitočné pre školy, žiakov, študentov, učiteľov resp. iných používateľov, ktorí sú zapojení v realizovaných projektoch.
obrazok callcentra

Projekty podporované Callcentrom rezortu školstva • Planéta vedomostí [zobraziť]
  - navigácia na portáli, poskytovanie informácii o projekte, reset hesla, prihlasovanie učiteľov na školenia, vytváranie účtov, eskalovanie nahlásených chýb na portáli
 • RSOV [zobraziť]
  – registrácia používateľov, navigácia na portáli, správa administrátorských a užívateľských účtov
 • RIS (Rezortný informačný systém) [zobraziť]
  – pomoc pri odosielaní dát do CR na mesačnej periodicite, hlásenie chýb systému, technická podpora zberov dát
 • Licenčný portál MS PIL School Agreement a Campus Agreement [zobraziť]
  - navigácia na licencie, reset hesla
 • Edičný portál [zobraziť]
  – pomoc s prihlasovaním a vypĺňaním objednávok
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – ( www.evsrs.sk [zobraziť] www.digiskola.sk [zobraziť] )
  – pomoc pri registrácii škôl do projektu, kontaktovanie škôl ohľadom opráv prihlášok a pod.
 • RIAM [zobraziť]
  – navigácia na webe, vytváranie tokenov aj účtov, pomoc a podpora a poradenstvo užívateľom s riešením problémov s účtami, administrátorská podpora pri obnove hesiel, resety hesiel, odblokovanie účtov
 • RIRŠ (Rozvoj informatizácie regionálneho školstva) [zobraziť]
  – resety hesiel, ERA, NOD, konektivita
 • DUD [zobraziť]
  – riešenie na úrovni L1, získavanie presných informácií o nahlásenom incidente, definície a upresnenie, diagnostika problému, zaznamenávanie v SD TRACK, sledovanie riešení, monitorovanie systému

Callcentrum

Centrum podpory používateľov rezortu školstva, Helpdesk, Service Desk

Operátori Call centra poskytujú služby zákazníckej podpory žiakom, študentom, učiteľom, rodičom a pracovníkom rezortu školstva. Komunikujú so zákazníkmi na diaľku (telefonicky, mailom) za účelom poskytovania informácií a riešenia problémov.

Callcentrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.